Phòng quản trị

Vũ Ngọc Anh
Vũ Ngọc Anh
CEO - Giám Đốc
Lê Phương
Lê Phương
Phó giám đốc

Phòng Kinh Doanh

Lê Văn Tình
Lê Văn Tình
Chuyên viên kinh doanh
0917 326 329
0917 326 329
Nguyễn Thị Hồng Thư
Nguyễn Thị Hồng Thư
Quản lý kinh doanh
0916 22 45 22
0916 22 45 22
Cái Trần Thanh Phương
Cái Trần Thanh Phương
Nhân viên bán hàng
Tô Thị Kim Hồng
Tô Thị Kim Hồng
Nhân viên bán hàng

Phòng Dự Án

Nguyễn Thế Hải
Chuyên viên kinh doanh
0917 575 881
0917 575 881

Phòng Kế Hoạch

Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nhân viên phòng Kế Hoạch - Vật Tư
0917 575 676
0917 575 676

Phòng CSKH

Nguyễn Thị Thu Phương
Nguyễn Thị Thu Phương
Nhân viên CSKH
0917 906 759
0917 906 759

Phòng Kiểm Tra Chất Lượng

Nguyễn Thị Thúy An
Nguyễn Thị Thúy An
Nhân viên May

Phòng Kế Toán

Nguyễn Thị Lắm
Kế Toán Nội bộ

Phòng Vật Tư

Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nhân viên Phòng Kế Hoạch - Vật Tư
0917 575 676
0917 575 676

Marketing

Nguyễn Văn Đức
IT
0398326598
0398326598
Nguyễn Thị Cát Tiên
Thiết Kế
0357373154
0357373154

Bộ Phận Sản Xuất

Nguyễn Thị Thúy An
Nhân viên May
Nguyễn Thị Lệ Hằng
Nhân viên May
Dương Thị Trang
Nhân viên May
Hồ Thị Thu Hương
Nhân viên May

Bộ Phận Kỹ Thuật

Đàm Tiến Ngọc
Nhân viên Lắp Đặt
0917 563 311
0917 563 311
Nguyễn Thanh Nhàn
Nhân viên Lắp Đặt
Thanh Tùng
Nhân viên Lắp Đặt